ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων (ΠΑ.Σ.ΟΙ.Π.Α.), μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο pasoipa@gmail.com


  • Διεύθυνση Εντυπης Αλληλογραφίας ΠΑΣΟΙΠΑ : Ερμού 12, Ελληνικό ΤΚ.16777
  • Εκπρόσωπος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΠΑΣΟΙΠΑ : Κωνσταντίνος X. Σκαμαγκούλης


 

* Όνομα / Επώνυμο
* Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
Διεύθυνση Email
* Ερωτήσεις ή Σχόλια