ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου

ΒαθμόςΣμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1909 στο Καμάρι Κορινθίας.

Τον Οκτώβριο του 1926 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1930 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην Αεροπορική Σχολή του Σέδες ως χειριστής-παρατηρητής. Παίρνοντας το πτυχίο του τον Ιούλιο του 1932 μετατάχθηκε στην Αεροπορία με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού.

Πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 1937 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, συνέπεια θανάσιμου τραυματισμού του σε αεροπορικό ατύχημα.