ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΜΥΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΒαθμόςΣμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1909 στα Λασταίϊκα Ηλείας.

Τον Οκτώβριο του 1926 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1930 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πυροβολικού και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε ως χειριστής-παρατηρητής στην Αεροπορική Σχολή του Σέδες. Παίρνοντας το πτυχίο του τον Ιούλιο του 1932 μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως Ανθυποσμηναγός.

Πέθανε στις 7 Αυγούστου 1938 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών λόγω θανάσιμου τραυματισμού του σε αεροπορικό ατύχημα.