ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΒαθμόςΛοχίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Αεροπορία ως μαθητευόμενος αεροπόρος στη Σχολή Αεροπλοΐας Σέδες και μετά την αποφοίτησή του ονομάστηκε Λοχίας χειριστής. Σκοτώθηκε το 1919 στη Θεσσαλονίκη συνέπεια αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής πτήσεως λόγω πτώσεως του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ως χειριστής με μηχανικό τον Στρατιώτη Γκρινιωτάκη.