ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΒΟΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου

ΒαθμόςΥποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1904 στους Λάκκους Χανίων.

Τον Μάρτιο του 1926, προερχόμενος από το Πεζικό, κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας ως μαθητευόμενος αεροπόρος. Αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 1927 με τον βαθμό του Λοχία και πτυχίο χειριστή.

Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου του 1939 στον Μαραθώνα Αττικής.