ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέου

ΒαθμόςΥποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1910 στη Σαλμώνη Ηλείας.

Τον Απρίλιο του 1929 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας. Αποφοίτησε τον Απρίλιο του επόμενου έτους με τον βαθμό του Λοχία και πτυχίο χειριστή.

Σκοτώθηκε στις 22 Απριλίου 1940 στο αεροδρόμιο Σέδες, όπου υπηρετούσε, λόγω συγκρούσεως του αεροπλάνου του με άλλο κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεως μαθητή.