ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΤΑΣΣΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ του Θεοδώρου

ΒαθμόςΕπισμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα2η Μοίρα Παρατηρήσεως ΑεροσκάφοςBreguet Bre XIX B2

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1908 στο Μεσολόγγι.

Τον Μάιο του 1928 κατατάχθηκε ως εθελοντής στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας, από την οποία αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1929 με τον βαθμό του Λοχία και το πτυχίο του χειριστή.

Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου τοποθετήθηκε στη 2η Μοίρα Παρατηρήσεως.

Σκοτώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1940 κατά τη διάρκεια αερομαχίας με ιταλικά αεροπλάνα τύπου Fiat, όταν το αεροπλάνο, τύπου Breguet-19 στο οποίο επέβαινε ως χειριστής μαζί με τον Ανθυποσμηναγό Σαρβάνη Αλέξανδρο ως παρατηρητή-βομβαρδιστή, καταρρίφθηκε από τα εχθρικά πυρά 3 χλμ. ανατολικά της Σαμαρίνας (Πίνδος).