ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Πολυχρόνη

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα2η Μοίρα Παρατηρήσεως ΑεροσκάφοςBreguet Bre XIX B2

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1918 στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Τον Μάιο του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Σύρου. Αποφοίτησε τον Ιανουάριο του 1940 με τον βαθμό του Έφεδρου Ανθυπασπιστή και τον Ιούλιο μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως Έφεδρος Αρχισμηνίας πολυβολητής-βομβαρδιστής.

Κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο υπηρετούσε στη 2η Μοίρα Παρατηρητήσεως.

Σκοτώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1940 κατά τη διάρκεια αερομαχίας με ιταλικά αεροπλάνα τύπου Fiat, όταν το αεροπλάνο, τύπου Breguet-19 στο οποίο επέβαινε ως παρατηρητής-βομβαρδιστής μαζί με τον χειριστή Επίσμηναγό Κατάσσο Φρειδερίκο, καταρρίφθηκε από τα εχθρικά πυρά 3 χλμ. ανατολικά της Σαμαρίνας (Πίνδος).