ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒαθμόςΑνθυπολοχαγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1897 στον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο του 1913 κατατάχθηκε ως εθελοντής δεκανέας στο 10ο Σύνταγμα Πυροβολικού. Με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, το Σεπτέμβριο του 1917, μετατάχθηκε στην Αεροπορία όπου εκπαιδεύτηκε ως παρατηρητής αεροπόρος και υπηρετώντας στην 532 Ελληνική Μοίρα έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο. Πέθανε στις 25 Μαΐου 1919 στο Α' Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας λόγω τραυματισμού του σε αεροπορικό ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής.