ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΛΙΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒαθμόςΔεκανέας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Αεροπορία ως μαθητευόμενος χειριστής αεροπόρος της Σχολής Αεροπλοΐας του Σέδες. Σκοτώθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1919 σε αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στο αεροδρόμιο Σέδες κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς του.