ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΜΑΚΑΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒαθμόςΕπιλοχίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Αεροπορία κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και εκπαιδεύτηκε ως αεροπόρος στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας του Σέδες. Σκοτώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1919 στη Θεσσαλονίκη λόγω αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως.