ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒαθμόςΣημαιοφόρος Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςSpad

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στο Γαλαξείδι Φωκίδας. Τον Ιούλιο του 1918 κατατάχθηκε στη Ναυτική Αεροπορία ως μαθητευόμενος αεροπόρος και το Νοέμβριο ονομάστηκε δόκιμος Α' τάξεως χειριστής. Τον επόμενο χρόνο προήχθη στο βαθμό του Σημαιοφόρου. Πέθανε στις 22 Μαρτίου 1920 σε θεραπευτήριο του Σεβδίκιοϊ από συμφόρηση πνευμόνων που έπαθε εκτελώντας πτήση μεγάλης διάρκειας υπό δυσμενείς συνθήκες με αεροσκάφος Spad κατά τις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας.