ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΒαθμόςΔόκιμος Β' Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςAirco de Havilland D.H. 9

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1895 στα Χανιά Κρήτης. Τον Οκτώβριο του 1918 κατατάχθηκε ως μαθητευόμενος αεροπόρος στη Ναυτική Αεροπορία και τον επόμενο μήνα στάλθηκε στην Αίγυπτο για εκπαίδευση. Με τον βαθμό του έφεδρου Δοκίμου Β' χειριστή τον Οκτώβριο του 1919 τοποθετήθηκε στη Ναυτική Αεροπορική Μοίρα Σμύρνης και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Μ. Ασίας. Σκοτώθηκε στις 19 Απριλίου 1920 λόγω πτώσεως του αεροσκάφους του DH-9 από μηχανική βλάβη στο Καζαμίρ Σμύρνης, ενώ μετέβαινε στην Αθήνα για να παραλάβει τα νέα αεροσκάφη που είχαν φτάσει από το εξωτερικό για την κάλυψη των αναγκών του πολέμου.