ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΧΡΥΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου

ΒαθμόςΥποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1917 στο Βαθύ Σάμου.

Τον Απρίλιο του 1939 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Σύρου. Αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του 1940 με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπασπιστή Πεζικού και πτυχίο πολυβολητή-βομβαριστή, που είχε αποκτήσει μετά τη σύντομη εκπαίδευση στη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως και Ειδικοτήτων. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου μετατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία ως Αρχισμηνίας και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Χάθηκε στις 3 Μαΐου 1945 κατά το ναυάγιο του ναρκαλιευτικού "Σπερχειός" στην Ύδρα.