ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου

ΒαθμόςΕπισμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςNorth American Aviation T-6G (Harvard)

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1924 στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου κατατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία (Μοίρα Συντηρήσεως Γάζας) με τον βαθμό του Σμηνίτη. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νότιας Ροδεσίας ως χειριστής. Παίρνοντας το πτυχίο του, τον Απρίλιο του 1945, ονομάστηκε έφεδρος Σμηνίας.

Βρήκε τον θάνατο στις 27 Ιουλίου 1945 λόγω πτώσεως του αεροσκάφους του Harvard στη θάλασσα, 5 μίλια έξω από τη Μαθάνια Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως.