ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΡΕΒΕΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία

ΒαθμόςΑνθυπασπιστής Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1914 στην Αθήνα.

Το 1931 κατατάχθηκε σαν μαθητής στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Με την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου το 1941 διέφυγε στη Μέση Ανατολή και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις.

Πέθανε από κοιλιακό τύφο στο Χελουάν Μέσης Ανατολής την 1η Νοεμβρίου 1943.