ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΣΤΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευαγγέλου

ΒαθμόςΣμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1922 στην Αλεξάνδρεια.

Κατατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία τον Αύγουστο του 1942 ως Σμηνίτης. Παρακολούθησε το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νότιας Αφρικής απ' όπου του απονεμήθηκε πτυχίο παρατηρητή και ονομάστηκε Σμηνίας τον Μάρτιο του 1944.

Πέθανε στο Νοσοκομείο Πρετόρια της Νότιας Αφρικής στις 16 Απριλίου 1944.