ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒαθμόςΑντισμήναρχος Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1895 στο Κάιρο.

Τον Μάιο του 1943 μετατάχθηκε από τον Στρατό Ξηράς στο Σώμα της Αεροπορίας και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις κατά του Άξονα.

Πέθανε στο Νοσοκομείο του Καΐρου στις 23 Ιανουαρίου 1945.