ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1914 στην Ιστιαία Ευβοίας.

Το 1940 μετατάχθηκε από τη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού στην Ελληνική Αεροπορία σας έφεδρος Αρχισμηνίας χειριστής και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940-41. Μετά την κατάρρευση του Ελληνικού Μετώπου διέφυγε στην Μέση Ανατολή όπου συνέχισε την πολεμική του δράση.

Πέθανε από άγνωστη αιτία στο Νοσοκομείο της Καντάρας Μέσης Ανατολής την 3η Σεπτεμβρίου 1945.