ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία

ΒαθμόςΕπισμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1915 στα Μελίσσια Κορινθίας.

Το 1933 κατατάχθηκε σαν μαθητής στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Εκτελέστηκε την 15 Μαΐου 1942 από τους Γερμανούς στην προσπάθειά του να διαφύγει στη Μέση Ανατολή.