ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒαθμόςΕπισμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Μόνιμος Ασυρματιστής. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου 1943.