ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1918 στην Σκόπελο Ευβοίας.

Το 1938 κατατάχθηκε σαν δόκιμος Ραδ/τής εδάφους στην Αεροπορική Βάση Φαλήρου και το 1939 μετατέθηκε στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σκοτώθηκε στις 20 Αυγούστου 1943, ενώ ήταν απεσταλμένος σε ειδική υπηρεσία πολέμου στην Αθήνα.