ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΧΑΪΤΑΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ του Ευθυμίου

ΒαθμόςΕπισμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1909 στα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας.

Στις 24 Μαΐου 1927 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας ως μαθητευόμενος χειριστής αεροπόρος. Την 24η Ιουνίου του 1928 ονομάστηκε Λοχίας χειριστής. Το 1932 μονιμοποιήθηκε στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Την 22α Αυγούστου 1937 τέθηκε σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας.

Στις 16 Μαρτίου 1939 ανακλήθηκε στην ενέργεια λόγω υπηρεσιακών αναγκών και επανήλθε στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότητας από την 1η Μαΐου 1941.

Εκτελέστηκε στη θέση Τέλιανη Μαυρολιθαρίου Παρνασσίδας την 7η Απριλίου του 1944.