ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΣΚΑΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Πέτρου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1915 στον Πύριχο Λακωνίας.

Το 1934 κατατάχθηκε στην Αεροπορία σαν εθελοντής  στρατεύσιμος Σμηνίτης και το 1935 εισήλθε στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας σαν μαθητευόμενος τεχνίτης.

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι Αθηνών στις 8 Σεπτεμβρίου 1944, κατά την εκτέλεση αποστολής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.