ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παναγιώτη

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1910 στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Το 1929 κατατάχθηκε σαν εθελοντής στη Ναυτική Αεροπορία και ακολούθως εκπαιδεύτηκε στη Ναυτική Αεροπορική Σχολή, όπου πήρε το πτυχίο του φωτογράφου-παρατηρητή.

Εκτελέστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1944 στη θέση Κουτσουβέρι των Γαργαλιανών.