ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒαθμόςΑνθυπολοχαγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Τον Αύγουστο του 1917 μετατάχθηκε από το Πυροβολικό, όπου υπηρετούσε, στη Στρατιωτική Αεροπορία και εκπαιδεύτηκε ως οδηγός αεροπόρος στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας του Σέδες Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου στάλθηκε στη Γαλλία για τρίμηνη εκπαίδευση στην αεροπλοΐα. Σκοτώθηκε στις 8 Αυγούστου 1921 στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως.