ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςNorth American Aviation T-6G (Harvard)

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1928 στην Ελλοπία Βοιωτίας.

Τον Ιούνιο του 1947 εισήλθε στη Σχολή Αε­ροπορίας, από την οποία αποφοίτησε τον Ιανουά­ριο του 1949 με το βαθμό του ανθυποσμη­ναγού.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1950, κατά τη διάρ­κεια εκπαιδευτικής πτήσεως, το αεροσκάφος του τύπου Harvard της Σχολής Αεροπορίας κα­τέπε­σε και συνετρίβη στη θέση Σπαθάρι Κανά­κι, κοντά στα Σπάτα Αττικής, με αποτέλεσμα το θά­νατο του χειριστή.