ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου

ΒαθμόςΔόκιμος Έφεδρος Χειριστής Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςNorth American Aviation T-6G (Harvard)

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1930 στην Πρέβεζα.

Το Φεβρουάριο του 1951, εισήλθε στο τμή­μα εφέδρων χειριστών της Σχολής Αεροπορίας.

Σκοτώθηκε στις 28 Μαΐου 1951 στην πε­ρι­οχή Βούλας, όταν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτι­κής πτήσεως «Μόνος» το αεροσκάφος του Har­vard προσέκρουσε στο έδαφος και κατά­στρά­φηκε.