ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλεξάνδρου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςNorth American Aviation T-6G (Harvard)

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1928 στο Βλαχόπουλο Μεσ­σηνίας.

Τον Ιανουάριο του 1948 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας, από την οποία αποφοίτησε τον Ιού­νιο του επόμενου έτους με το βαθμό του ανθυπο­σμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 5 Ιουλίου 1951 κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής πτήσεως στην περιοχή Μεσογείων Αττικής, όταν το αεροσκάφος Har­vard στο οποίο επέβαινε ως χειριστής μαζί με το Δόκιμο Έφεδρο Χειριστή Κόκκορη κατέπεσε στα Σπάτα και καταστράφηκε.