ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

ΒαθμόςΊκαρος Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςSupermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1929 στη Μελιτίνη Λακωνίας.

Σκοτώθηκε στις 18 Ιουλίου 1951 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσεως (αεροναυτιλι­ακό ταξίδι), λόγω πρόσκρουσης και συντριβής του αεροσκάφους του Spitfire σε ύψωμα της πε­ριοχής Μελιτίνης Λακωνίας.