ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςRepublic F-84G Thunderjet

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1933 στα Κονταίικα Σάμου.

Τον Ιανουάριο του 1952 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα εφέδρων χειριστών) και αποφοίτησε το Φεβρουάριο του 1953 με το βαθμό του εφέδρου ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1953, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως (άσκηση), λόγω συγκρούσεως του αεροσκάφους του F-84G με άλλο του σχηματισμού στον αέρα, κατά την α­πογείωσή του από το αεροδρόμιο Ελευσίνας, με αποτέλεσμα την αχρήστευση των πηδαλίων ύ­ψους-βάθους και την πτώση και καταστροφή τού αεροσκάφους.