ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα ΑεροσκάφοςRepublic F-84G Thunderjet

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1934 στη Φρέγκαινα Αργολίδας.

Τον Απρίλιο του 1955 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα εφέδρων χειριστών) και αποφοίτησε το Μάιο του 1957 με το βαθμό του εφέδρου ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1959, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, λόγω πτώσεως και συντριβής του αεροσκάφος του, τύπου F-84G, βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση με άλλο του ίδιου τύπου.


Στις 16 Σε-πτεμβρίου του 1959, λίγο μόλις καιρό πριναποσυρθούν και τα τελευταία F-84G, απο-γειώνονταν από την Ελευσίνα, είχε γίνει ήδηγίνει 112 ΠΜ, σε σχηματισμό δύο F-84G.Τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν μεταξύτους με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οχειριστής του ενός. Ο ανθυποσμηναγός Από-στολος Ζαμάνης.

Πηγή