ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου

ΒαθμόςΕπισμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα348 Μοίρα Τακτικής Αναγνωρίσεως ΑεροσκάφοςRepublic RF-84F Thunderflash

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα.

Κατατάχθηκε στη Β. Αεροπορία τον Ιούνιο του 1945 με την πρώτη μεταπολεμική σειρά για το τμήμα δοκίμων εφέδρων υπξκών χειριστών. Τελικά αποφοίτησε το Μάιο του 1948 με το βαθμό του μονίμου ανθυποσμηναγού.

Από τον Ιανουάριο του 1960 ήταν Διοικητής της 348 Μοίρας Τακτικής Αναγνωρίσεως.

Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα, που συνέβη στις 22 Μαρτίου 1960 κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικού ταξιδιού ναυτιλίας, λόγω πτώσεως του αεροσκάφους του, RF-84F της 348 Μοίρας Τακτικής Αναγνωρίσεως, λίγο μετά την απογείωση στη θέση Τερψιθέα Λάρισας.