ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒαθμόςΣημαιοφόρος Υπηρεσία / ΜοίραΝαυτική Αεροπορία Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Τον Οκτώβριο του 1917 κατατάχθηκε ως μαθητευόμενος αεροπόρος στη Ναυτική Αεροπορία και εκπαιδεύτηκε στη Βρετανική Σχολή Αεροπορίας του Μούδρου. Κατά το στάδιο της εκπαιδεύσεώς του πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου στα πλαίσια της δράσεως της Συμμαχικής Αεροπορίας. Σκοτώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1918 στο Μούδρο λόγω αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως.