ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒαθμόςΣημαιοφόρος Υπηρεσία / ΜοίραΝαυτική Αεροπορία ΑεροσκάφοςAvro 504

Βιογραφικό Σημείωμα

Το Νοέμβριο του 1917 κατατάχθηκε ως μαθητευόμενος αεροπόρος στη Ναυτική Αεροπορία. Στη συνέχεια στάλθηκε με την πρώτη εκπαιδευτική αποστολή στην Αίγυπτο για εκπαίδευση στην Αεροπλοΐα και ονομάστηκε Σημαιοφόρος.

Σκοτώθηκε στις 18 Αυγούστου 1918 σε αεροπορικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς του στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου με αεροσκάφος Avro.