ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΒαθμόςΑνθυπασπιστής Υπηρεσία / Μοίρα115 Πτέρυγα Μάχης Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1935 στο Σουληνάριο Μεσσηνίας.

Το Νοέμβριο του 1954 εισήλθε στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1956 με το βαθμό του σμηνία και ειδικότητα γενικού οπλουργού.

Πέθανε στις 19 Αυγούστου 1974, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, μετά το θανάσιμο τραυματισμό του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στην 115 Πτέρυγα Μάχης (Σούδα).