ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒαθμόςΥπολοχαγός Υπηρεσία / ΜοίραΑεροπορία Στρατού Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Σκοτώθηκε στις 19 Απριλίου 1926 σε αεροπορικό ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής πτήσεως στο Τατόϊ.