ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒαθμόςΕπιλοχίας Υπηρεσία / ΜοίραΑεροπορία Στρατού Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στη Λακωνία.

Κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Αεροπορία και εκπαιδεύτηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας του Σέδες ως χειριστής αεροπόρος.

Σκοτώθηκε στις 21 Ιουλίου 1927 στο Τατόϊ συνέπεια αεροπορικού ατυχήματος.