ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΣΗΦ

ΒαθμόςΑνθυπολοχαγός Υπηρεσία / Μοίρα10ος Λόχος Αεροπορίας Στρατού Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα