ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΒαθμόςΣτρατιώτης Υπηρεσία / ΜοίραΑεροπορία Στρατού Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Σκοτώθηκε στις 21 Ιουλίου 1927 στο Τατόϊ συνέπεια αεροπορικού ατυχήματος.