ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒαθμόςΚελευστής Υπηρεσία / ΜοίραΝαυτική Αεροπορία Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Κατατάχθηκε στη Ναυτική Αεροπορία ως μαθητευόμενος αεροπόρος της Ναυτικής Σχολής Φαλήρου.

Σκοτώθηκε στις 8 Μαρτίου 1928 στο Φάληρο συνέπεια αεροπορικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής πτήσεως.