ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτου

ΒαθμόςΣμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1934. Τον Οκτώβριο του 1953 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (5η ΣΕΙΡΑ ) και απεφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1955 με τον βαθμό του Σμηνία και ειδικότητα Γενικού Υλικονόμου. Σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1957 έξω από την Λέσχη Υπαξιωματικών της 111 Π.Μ ,όταν δύο οχήματα REO από κακό χειρισμό τον συνέθλιψαν.