ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου

ΒαθμόςΕπισμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1939 στην Καλοσκοπή Παρνασσίδος.

Τον Οκτώβριο του 1958 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (10η ΣΕΙΡΑ ) και απεφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1960 με τον βαθμό του Σμηνία και ειδικότητα Γενικού Οπλουργού.

Σκοτώθηκε (κάηκε) στις 25 Αυγούστου 1967 , όταν απεσπασμένος στο κλιμάκιο Μαραθώνος και μεταβαίνοντας στην 114 Π.Μ με υπηρεσιακό όχημα, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία , συνεκρούσθει στην περιοχή Σχηματαρίου με άλλο Στρατιωτικό όχημα μεταφοράς καυσίμων με αποτέλεσμα να αναφλεγούν τα δύο οχήματα , να υποστεί καθολικά εγκαύματα και την επομένη να αποβιώσει στο 251 ΓΝΕΒΑ. (ΓΝΑ)