ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΤΡΟΥΜΠΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

ΒαθμόςΑνθυποσμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Ανθυποσμηναγός (Ε) Τρουμπετάρης Γεώργιος.

Τον Οκτώβριο του 1955 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (7η ΣΕΙΡΑ ) και αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1957 με τον βαθμό του Σμηνία

Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στις 20 Ιουνίου 1975 κατόπιν τροχαίου ατυχήματος.