ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΤΖΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

ΒαθμόςΑρχισμηνίας Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1945 στην Καρδίτσα.

Τον Οκτώβριο του 1963 εισήλθε στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (15η ΣΕΙΡΑ ) και απεφοίτησε τον Ιούλιο του 1965 με τον βαθμό του Σμηνία και ειδικότητα του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών.

Έχασε τη ζωή στις 22 Μαρτίου 1970, του κατόπιν τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια υπηρεσίας.