ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ του Αριστείδη

ΒαθμόςΕπισμηναγός Υπηρεσία / Μοίρα Αεροσκάφος

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη

Εισήλθε στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών το Νοέμβριο του 1967 και αποφοίτησε το 1968 με το βαθμό του Επισμηνία και ειδικότητα Στρατολόγου.

Απεβίωσε στις 7 Οκτωβρίου 1986, συνέπεια εμφράγματος του μυοκαρδίου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσία και ένεκα αυτής.

Υπηρετούσε στο 2ο ΑΚΕΠ