ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Λεύκωμα

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Ευαγγέλου

ΒαθμόςΑνθυπολοχαγός Υπηρεσία / ΜοίραΑεροπορία Στρατού ΑεροσκάφοςBlackburn "Velos" T.3/T.3A

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1906 στο Αλεποχώρι Λακωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 1924 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπλοΐας  για να εκπαιδευτεί ως οδηγός αεροπόρος. Πήρε το πτυχίο του τον Απρίλιο του 1926 και ονομάστηκε Λοχίας.

Στις 24 Οκτωβρίου 1931, εκτελώντας δοκιμαστική πτήση με αεροπλάνο Blackburn στο Τατόϊ, προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να προβεί στην αγορά τέτοιου τύπου αεροπλάνων από την Αγγλία, κατέπεσε λόγω περιδινήσεως στο έδαφος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.