ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Μνημείο

Φωτογραφίες

Μνημείο Ανθυποσμηναγού Πάντου Χρήστου στο Πολύδροσο Φωκίδος, Πάρκο Αγίων Ταξιαρχών