ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Μνημείο

Φωτογραφίες

Μνημείο Σμηναγού (Ι) Παρασκευά Παντελή & Υποσμηναγού (Ι) Στέφανου Σαρρή

Μνημείου των πεσόντων αεροπόρων Σμηναγού (Ι) Παρασκευά Παντελή και Υποσμηναγού (Ι) Στέφανου Σαρρη στην περιοχή της Αγιάς στο ρέμα Διαολόρεμα, όπου και κατέπεσαν.