ΠΑ. Σ. ΟΙ. Π. Α.

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων

Panhellenic Association of Families Lost in Action Aviators

Μνημείο

Φωτογραφίες

Μνημείο πεσόντων με α/φος ΝΟΡΑΤΛΑΣ 52-139, ΝΙΚΗ 4 (Γεροσκήπου, Πάφος)

Μνημείο πεσόντων Αεροπόρων (πτώση αεροσκάφους ΝΟΡΑΤΛΑΣ 52-139, ΝΙΚΗ 4) (Γεροσκήπου, Πάφος)